Noviny
2011
2103x viděno
←—————— ——————→

Zítřejší noviny aneb síla vědomí, která spolupůsobí na sled událostí.

Navrhněte noviny, které byste sami chtěli číst. Noviny, které mají šanci oslovit
mladé čtenáře ve druhém desetiletí 21. století. Ať už půjde o noviny politické,
kulturní nebo ekonomické, podmínky jsou jednoduché: jde o deník tištěný
na papír, který má minimálně 4 strany. Velikost, téma, barevnost, rozsah i způsob
tisku, vazby a distribuce je na vás. Může jít o klasický deník tištěný rotačkou nebo
automaticky generovaný souhrn zpráv na základě zadaných klíčových hesel,
který si uživatel tiskne na domácí tiskárně. Výsledkem projektu bude maketa novin
1:1 v provedení co možná nejpodob nějším plánované podobě a výstižný popis
projektu o počtu 100 až 150 slov.
Projekt „noviny“ byl veden externím pedagogem MgR. Filipem Blažkem.