10 minutes

Desatero
2012
3130x viděno
←—————— ——————→

10 MINUT DESATERA

Jedná se o konkrétní ztvárnění objektu desatera (tvarosloví)
s podkontextem sociální návaznosti. Projekt je rozdělen
do dvou částí. V první části vznikl skleněný statický objekt,
formulovaný úzkým subjektivním stanoviskem na základě
analytických a verbálních vztahů v jednotlivých zákonech
desatera (odstavce). Hraje zde roli entita nad množinou
a jednotlivec nad subjektem osobní roviny.
Tímto principem jsem popsal jednotlivé imaginace
zákonů do skel (laserování do skla). Objekt desatera
je složen z deseti skleděných destiček o rozměru
20x20cm (2x10). Motivy ucelují vycentrované
geometrické kruhy, protínající se s přímkou,
znázorňující historickou kontinuitu času v zákonech
desatera a jeho kolizi v přítomné realitě.

V druhé části vzniká videozáznam jako jev,
který přisuzuji k sociálním potřebám dokumentace,
pozorování vzájemných vztahů mezi objektem
desatera a člověkem (pro kterého je desatero vytvořeno).
Video obsahuje samostatnou dokumentaci každého jednotlivého
skla (1 minuta, jedno sklo).

Jak umírá?
Jak odpouští?
Jak nežije?
Jaké je?
...

Typy pociťované dokumentace konkrétně
zhmotněného desatera
jsou ztvárněná zvlášť v knize.

Deset bodů více než 2000 let starých zásad, které provázejí
v obměnách etické a kulturní principy naší civilizace. Slovní obsah může mít i velmi různorodý výklad a neobvyklou formu vizuální aplikace.