Motol
2007
2520x viděno
←—————— ——————→

Orientační systém a výtvarné řešení chodeb, dětských pokojů a prvků mobilní vybavenosti Dětské fakultní nemocnice v Motole. Řešení vycházelo z daného stavu objektu, muselo respektovat prostorová omezení, hygienická a provozní specifika. Grafický koncept obsahuje herní prvky, drobný mobiliář, povlečení lůžek, pracovní oblečení apod.